Ready2Expand Premium Scan

Idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw powyżej 20 pracowników.

Daje głębszy wgląd w organizację. Różnica między wersją R2E Standard polega na wykonaniu pogłębionej analizy, dzięki większej ilości pytań oraz dodatkowemu badaniu 30 kompetencji i procesów biznesowych poza analizą 6 kluczowych płaszczyzn organizacji.

160 pytań, 30 kompetencji biznesowych, 25-stronicowy raport, 30 minut konsultacji do otrzymanego raportu.

Skan Ready2Export to internetowe narzędzie badawcze z kategorii Business Intelligence, które za pomocą ankiety wypełnianej przez kilku pracowników dokonuje analizy kluczowych elementów firmy (strategia, organizacja, rynek, produkt, sprzedaż i marketing, finanse, prawo i IT). Elementy te analizowane są pod kątem zaawansownia i poziomu na jakim się znajdują. Rezultatem ankiety jest raport przedstawiający szczegółowo przeanalizowane dane. Analiza obejmuje dane operacyjne, jednak wykonana jest ze szczególnym nacikiem na ekspansję zagraniczną. Po otrzymaniu raportu firma jest w stanie ocenić mocne i słabe strony oraz podjąć odpowiednie działania uzupełniające bądź naprawcze.

Przykład: aby odnieść sukces eksportowy niezbędny jest produkt, który będzie można łatwo adaptować do wymagań konsumetów różnych rynków. Twoi pracownicy jednak, a szczególnie dział produkcji, podejmują działania ograniczające i opóźniające zmiany w produkcie, ponieważ wymaga to większych nakładów pracy, zmiany dotychczasowego schematu działania, potrzebę nauczenia się nowych procedur itp. Opór taki może skutkować opóźnieniami w realizcji potencjalnego zamówienia zagranicznego i stratę klienta lub wycofanie się z nowego rynku, po naciskach pracowników, że nie da się dostosować produktu do oczekiwań nowych klientów, a wcześniej zainwestowaliśmy duże pieniądze w marketing lub nową maszynę.

Dostawca tego narzędzia firma 2Sherpa wykona wszystkie czynności, które niezbędne są, aby dostarczyć Tobie odpowiedzi na pytanie: czy jesteś gotowy na eksport?

 • Wybór uczestników, którzy zostaną zaproszeni do udziału w ankiecie internetowej, przeprowadzonej przy użyciu zautomatyzowanych wiadomości email,
 • Uczestnicy odpowiedzą na obszerną listę pytań/oświadczeń,
 • Wszystkie dane zostaną zebrane, przeanalizowane i zraportowane w ciągu 2 dni roboczych,
 • Raport przedstawia wgląd w luki/braki, analizę SWOT i pojawiające się różnice w postrzeganiu różnych aspektów między poszczególnymi uczestnikami w odniesieniu do planowanego eksportu,
 • Certyfikowany Partner przeprowadzi Cię przez raport, udzieli konsultacji jak czytać i analizować raport, będzie to dobra podstawa do ustalenia priorytetów w odniesieniu do kolejnych kroków jakie należy podjąć, aby odnieść sukces na arenie międzynarodowej.

W czasie 3-tygodni przeprowadzimy ocenę Twojej gotowości do ekspansji zagranicznej. Dzięki temu narzędziu zaoszczędzisz czas i pieniądze, ale również ograniczysz stres związany z podejmowaniem krytycznych decyzji. Ponadto ułatwi śledzenie postępów i monitorowanie obszarów, gdzie konieczne są działania korygujące, aby osiągnąć cele i założenia prowadzonej działalności zagranicznej.

Narzędzie to może być stosowane dla całej organizacji, to znaczy dla wszystkich działów, dzięki czemu możemy ocenić wkład oraz sposób myślenia wszystkich najważniejszych liderów, odpowiedzialnych za zmiany w organizacji.

Czy jest coś, co musisz widzieć, aby ocenić jak dobrze lub na jakim etapie jesteś w przygotowaniach do ekspansji zagranicznej? Jeśli tak, to jedno z naszych narzędzi Ready2Expand będzie doskonałym narzędziem, które pomoże Ci rozwijać eksport.

W ofercie znajdują się 3 narzędzia, dobierane w zależności od dojrzałości i wielkości przedsiębiorstwa.

Co badamy i oceniamy w wersji Premium? 6 kluczowych płaszczyzn organizacji:

 • Definiowanie i realizacja strategii

Narzędzie i raport końcowy zbierają fakty i kluczowe informacje oraz prezentują je w bardzo jasny i łatwy do oczytania sposób. Klarowność każdego etapu Twojej ekspansji, wymagane parametry oraz plan zmierzający do osiągnięcia tego zaprezentowane są w bardzo prostej
i zwięzłej formie.

 • Budowanie lub ujednolicanie organizacji

Wyniki zaprezentowane w raporcie pomogą w określeniu kierunku w jakim powinna pójść organizacja. Na podstawie podanych danych bez żadnych wątpliwości określisz, gdzie się znajdujesz i na czym stoisz.

 • Identyfikacja i wprowadzanie nowych wymogów prawnych, finansowych oraz ICT

Twoja firma zmienia się i rozwija, dlatego muszą być podejmowane różne inicjatywy, aby utrzymać jej rentowność. Niniejsze narzędzie i raport pomogą Ci zbudować jednolite bloki/działy w organizacji, które zapewnią sukces.

 • Rekonfiguracja i produkcja wyrobu dla nowych rynków

W raporcie przedstawione są możliwości i kompetencje Twojej firmy. Da Ci to impuls do tworzenia rozwiązań zorientowanych na klienta, które pomogą zoptymalizować usługi i dopasowywać się do wymogów różnych klientów, klientów z różnych rynków, różnych kulturowo i różniących się oczekiwaniami co do produktu czy usługi.

 • Skuteczne zrozumienie i integracja z rynkiem docelowym (geograficznym)

W najprostszych słowach oznacza to, że potrzeby i oczekiwania Twojej grupy docelowej będą precyzyjnie opisywane, analizowane i poddawane segmentacji w celu zaoferowania najlepszych i najlepiej dopasowanych rozwiązań.

 • Budowanie skutecznych i efektywnych programów sprzedaży i marketingu

Prowadzi do rentowności firmy, która jest „systemem nerwowym” każdego biznesu.

Oraz 30 procesów biznesowych, dając pogłębioną analizę organizacji i precyzyjnie wskazując miejsca, gdzie należy skierować działania np. jeżeli z analizy wynikać będzie, że nasz produkt nie jest dostatecznie dostosowany do rynków zagranicznych, analiza dokładnie pokaże nam, że musimy popracować nad logistyką, a nie na przykład nad ceną produktu.

Facebook
Top