Functional Scan

Functional Scan

Functional Scan to narzędzie, które zbada Twoją wiedzę na temat funkcjonowania konkretnego, specyficznego elementu Twojej firmy i da odpowiedź na pytanie: czy jesteś gotowy na ekspansję zagraniczną?

Dlaczego Functional Scan?

Dla firm, które chcą dowiedzieć się jak silna jest firma w specyficznej, jednej z kluczowych dla jej funkcjonowania kompetencji (np. strategii, finansach czy produkcie). Functional Scan jest efektywnym finansowo narzędziem do samodzielnej analizy wybranej płaszczyzny firmy. Skany pisane są przez specjalistyczne firmy, które działają w danej dziedzinie. Każdy skan bada aktualną sytuację w Twojej firmie. Pokazuje wybrane, specyficzne procesy biznesowe w powiększeniu. Skan może być powtórzony, aby monitorować postępy w danych procesach.

Functional Scan może być przygotowany dla jednej z poniższych kategorii, badając jedną
z poniższych płaszczyzn Twojej firmy:

  • Strategia
  • Organizacja
  • Prawo
  • Finanse&IT
  • Produkt
  • Rynek
  • Sprzedaż i marketing

 

Skan ten jest również rekomendowany dla firm, które wykonały pełną analizę firmy za pomocą Ready2Expand Standard Scan lub Ready2Expand Premium Scan i wiedzą, że ich firma ma pewne braki czy niedociągnięcia w którejś z powyższych płaszczyzn/w specyficznych procesach biznesowych i po wprowadzeniu zmian zmierzających do podniesienia poziomu danej płaszczyzny, chcą dowiedzieć się czy wprowadzone zmiany dają oczekiwane rezultaty. Czyli czy firma jest gotowa na ekspansję zagraniczną.

Facebook
Top