Kodeks etyczny

          Firma UNIVERSE Consulting, wszyscy razem i każdy jej „składnik” z osobna, zobowiązuje się do przestrzegania fundamentalnych zasad, które stoją u podstaw naszej działalności. Zobowiązujemy się przestrzegać ich w każdym czasie, miejscu oraz wobec wszystkich firm/ osób, z którymi współpracujemy, współpracowaliśmy i będziemy współpracować.

 

Nasze wartości:

ZADOWOLENIE KLIENTA

UCZCIWOŚĆ

PROFESJONALIZM

ZAUFANIE

POGODA DUCHA

ROZWÓJ I DOSKONALENIE

           Zobowiązania i umowy, które podpisujemy wypełniamy rzetelnie, dążymy, aby podczas tego procesu obie strony były zadowolone i osiągały wspólne korzyści. Tylko wówczas możemy mówić o sukcesie danego przedsięwzięcia. Relacje, które budujemy z naszymi klientami oparte są na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Usługi dostarczane przez nas są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

          We wszelkich kontaktach międzyludzkich kierujemy się zasadą prawdomówności i szczerości. Przestrzegamy prawa i kiedy jesteśmy świadkami zachowania nagannego i niezgodnego z prawem reagujemy. Nie obiecujemy naszym klientom rzeczy niemożliwych do wykonania. Wszelkie konflikty rozwiązujemy polubownie i z dokładnym zrozumieniem ich źródła.

              Stale podnosimy standardy działania naszej firmy i jej pracowników. Podążamy za zmianami.

      Podczas wykonywania obowiązków pomagamy sobie wzajemnie, dzielimy się informacją. Jednocześnie szanujemy zasadę poufności i wszelkie informacje wynikające ze współpracy z naszymi klientami pozostają do wyłącznej naszej wiadomości i są wykorzystywane wyłącznie do osiągnięcia celów ustalonych między nami a naszym klientem.

              Jesteśmy otwarci i zawsze uprzejmi wobec wszystkich osób, z którymi współpracujemy. Dotyczy to zarówno pracowników jak i osób spoza firmy. Nasz nastrój nie ma wpływu na wykonywanie obowiązków oraz traktowanie współpracowników i klientów. Znamy potęgę uśmiechu!

        Stale podnosimy nasze kwalifikacje. Podążamy za zmianami. Interesujemy się nowinkami. Wdrażamy nowe rozwiązania. Zamiast narzekania szukamy nowych dróg działania. Uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach. Kochamy zdobywanie nowej wiedzy.

 

              Firma UNIVERSE Consulting jest w 100% proekologiczna. Podejmujemy, promujemy i wspieramy wszelkie działania i produkty mające na celu dbanie o środowisko naturalne i zmniejszenie jego zanieczyszczenia.

Facebook
Top