„Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem, sukces nadejdzie sam.”

Albert Einstein

Czy jesteś gotowy?

Analiza przygotowania firmy do eskapansji zagranicznej.

Wiedza.

Znajomość specyfiki handlu międzynarodowego, różnic kulturowych, zwyczajów, wymogów formalnych.

Kontakty.

Budowa bazy kontaktów, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, izbami, kontakty z potencjalnymi klientami.

Kompetencje.

Wspieranie rozwoju kompetencji i umiejętności międzynarodowych u pracowników.

Facebook
Top